Hoa hướng dương gấu bông

Hoa hướng dương gấu bông có đặc điểm là phần cánh khá nhỏ, xếp san sát nhau. Loại hoa này không có nhụy đen mà thay vào đó toàn bộ cánh hoa có màu vàng tươi.

Cây hướng dương gấu bông có chiều cao khoảng 15 đến 50cm, thời gian nảy mầm từ 10 đến 15 ngày, thời gian ra hoa là khoảng 50 ngày.

Hoa hướng dương gấu bông

Cây hướng dương gấu bông có chiều cao khoảng 15 đến 50cm, thời gian nảy mầm từ 10 đến 15 ngày, thời gian ra hoa là khoảng 50 ngày.